Treballant per vostès a la província de Lleida, des de fa mes de 14 anys , els oferim els nostres serveis i la nostra experiència tant a nivell industrial com domèstic

 • Sistemes de calefacció renovable amb biomassa
 • Sistemes de calefacció eficient amb Aerotèrmia
 • Energia Solar
 • Conducció i tractament de l'aigua
 • Electricitat i control energètic
 • Projectes d'il·luminació LED
 • Seguretat i sistemes d'Intrusió
 • Detecció i extinció d’incendis
 • Comunicació i Telecomunicacions
 • Sistemes de control de l'energia i Domòtica
 • Conduccions de gas Natural
 • Climatització eficient
 • Sistemes de neteja industrial
 • Il.luminació eficient en granjes

SISTEMA DE CALEFACCIÓ RENOVABLE AMB BIOMASSA

Sala de calderes amb biomassa en funcionament continuat els 365 dies


Transport d'aigua calefactada sense pèrdua de calories amb 330mts de canonada soterrada

Sala de calderes domèstica amb biomassa per alimentar dos vivendesSISTEMA DE CALEFACCIÓ EFICIENT AMB AEROTÈRMIA

Sala d'unitats interiors d'aerotèrmia amb el control, dipòsit d'inercia i dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitaria ACS

Terra radiant i refrescant en execució, tipus vivenda


Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitariaENERGIA SOLAR

Placa plana i dipòsit acumulador de 300lts amb  sistema termosifó per al suministre d'aigua calenta sanitaria

Placa plana i dipòsit de 750lts  amb sistema circulació forçada per al suministre d'aigua calenta sanitaria

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitaria amb serpentí i grup hidràulic impulsant a placa plana


CONDUCCIÓ I TRACTAMENT DE L'AIGUA

Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitaria d'inoxidable

Equips per l'augment de presió en aigua freda sanitaria

Equip descalcificador per al tractament de l'aigua (disminució de la calç)


ELECTRICITAT I CONTROL ENERGÈTIC

Quade general de comandament i control amb suministre trifàsic i protecció contra sobre-tensions

Variador de freqüència pel control de velocitat d'un motor i estalvi de consum energètic

Quadre general de comandament i control amb proteccions de motor elèctric


IL·LUMINACIÓ EFICIENT

IL·LUMINACIÓ DECORATIVA EN APARADORS

Estalvi energètic d'un 80% amb la substitució de làmpades Par 30 per LED

IL·LUMINACIÓ EFICIENT DE NAUS INDUSTRIALS 

Estalvi energètic 70 % amb substitució campanes d'Halogenurs Metàlics a LEDS

IL·LUMINACIÓ DECORATIVA MONUMENTS HISTÒRICS

Projectors amb reflector asimètric encastats al formigó a nivell de terra


ANTI-INCENDIS

Central de detecció d'incendis en instal·lació de superfície

Detectors de fum interiors amb instal·lació en sostre de formigó

Element acústic tipus sirena exterior per avís en cas d'alarma per incendi


DOMÒTICA

Pantalla per al control domòtic de les instal·lacions

Elements domòtics de camp tipus electro-iman

Element de camp per accionament manual amb clau


CONDUCIONS DE GAS

Alimentació de gas Natural  a calderes de vapor d'aigua amb canonades de coure

Electrovalvules de tall per fuita de gas en procés industrial

Distrbució de canonades de gas per calefaccció i producció de vapor d'aigua


CLIMATITZACIÓ EFICIENT

Unitats exteriors per climatització d'oficines amb sistema expansió directa i cassette encastat en sostre registrable

Unitat interior tipus terra d'expansió directa (gas refrigerant) per climatitzar exposició

Unitat interior tipus fan-coil (aigua per aportació de calories) de sostre per climatitzar vivenda


SISTEMES DE NETEJA INDUSTRIAL

Equips per l'augment de pressió i cabal varible en el circuit del sistema de neteja

Punt de consum per neteja amb aigua calenta i aire comprimit

Mànegues com a sistema de neteja d'aparells amb aigua freda


IL.LUMINACIÓ EFICIENT EN GRANJES

Il·luminació eficient resistent a l'amoniac i a les netejes a alta presió en granja de porcs

Il·luminació eficient i control lumínic per augmentar el rendiment en ponedores

Il·luminació eficient, òptima  i bona distribució lumínica en granja de boví


ALTRES SERVEIS QUE ELS I PODEM OFERIR

Execució de la instal·lació de canonades i grup de bombeig pel funcionament de fonts públiques decoratives

ACTIU SERVEIS ENERGÈTICS SL   treballa per satisfer necessitats reduïnt consums amb la màxima qualitat i una bona relació amb el preu final

Estem a la seva disposició per les consultes que cregui oportunes

Eficiència i instal·lacions en granjes


Cèl·lules de càrrega en bàscula de pesatge de camions

Tractament electrònic de la calç en l'aigua


Sistemes d'elevació de càrregues amb cabina tancada